เลื่อยสายพานแบ่งออก 2 ประเภทได้แก่อะไรบ้าง การใช้งานเป็นแบบไหน

เลื่อยสายพาน หรือ Band Saw เป็นอุปกรณ์เครื่องมือช่างที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการเลื่อยไม้เพื่อขึ้นรูปร่างได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากกว่าการใช้งานอุปกรณ์อื่นโดยเลื่อยสายพานนั้นจะเป็นเลื่อยที่มาพร้อมกับใบเลื่อยที่สามารถขยับได้โดยใบเลื่อยนั้นจะเป็นใบเลื่อยที่เป็นเส้นวงกลมซึ่งจะหมุนเพื่อทำการตัดลงบนชิ้นงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

โดยเลื่อยสายพานนั้นจะเป็นโต๊ะสำหรับเลื่อยไม้ที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะตัดไม้ให้เป็นเส้นตรงเป็นเส้นโค้งต่าง ๆ ตามความต้องการในการใช้งานของคุณซึ่งจะทำให้คุณนั้นทำการขึ้นรูปหรือตัดชิ้นส่วนไม้เพื่อใช้ในการประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ภายในบ้านต่าง ๆ ที่คุณต้องการได้อย่างสะดวกสบาย capitallaboratory

เลื่อยสายพานแบ่งออก  2 ประเภทได้แก่

เลื่อยสายพานแบบตั้งโต๊ะ

เป็นรูปแบบของเลื่อยสายพานที่มีลักษณะตั้งอยู่กับที่เพื่อความมั่นคงในการทำงานและคุณสามารถที่จะนำเอาชิ้นงานไปตัดลงตรงโต๊ะได้อย่างง่ายดายและช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการตัดรูปทรงต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย

โดยข้อดีหลัก ๆ ของการใช้งานเลื่อยสายพานแบบตั้งโต๊ะนั้นคือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถที่จะติดตั้งลงบนพื้นที่ภายใน workshop ของคุณได้อย่างถาวรและช่วยให้คุณนั้นทำการปรับระดับในการใช้งานต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายตัวโต๊ะสามารถที่จะทำการตั้งค่าความเบี่ยงหรือองศาความลาดชันในการตัดได้มอเตอร์มีกำลังสูงและถูกติดตั้งไว้ทางด้านล่างเครื่องเพื่อมีความปลอดภัยลูกล้อสำหรับใบเลื่อยนั้นถูกออกแบบมาให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่เหมาะสมในการใช้งานใบมีดต่าง ๆ นั้นเป็นขนาดมาตรฐานที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะตัดไม้ได้อย่างสะดวก

เลื่อยสายพานแบบเคลื่อนที่

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะยกเอาไปใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ ในไซต์งานของคุณได้เหมาะสำหรับใช้ในการตัดชิ้นงานที่ไม่สามารถขยับได้หรือไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ซึ่งตัวเลื่อยสายพานแบบเคลื่อนที่นี้จะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการตัดไม้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

โดยข้อดีหลักของเครื่องตัดไม้สายพานแบบเคลื่อนที่นั้นคือคุณสามารถที่จะยกเอาพวกมันไปใช้งานบนหน้างานได้อย่างสะดวกสบายและมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่จะทำให้คุณสามารถที่จะใช้งานแม้ในพื้นที่ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าถึงตัวมอเตอร์นั้นมีประสิทธิภาพสูงสามารถที่จะใช้ในการตัดไม้ได้ดีและมีความประหยัดไฟเพื่อช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างยาวนานต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

เลือกซื้อเลื่อยสายพานมาใช้งาเลือกยังไง

กำลังของตัวมอเตอร์

เลื่อยสายพานนั้นจะใช้มอเตอร์เป็นต้นกำลังในการขับใบเลื่อยให้หมุนและช่วยให้ตัวเลื่อยนั้นสามารถที่จะทำการเลื่อยลงบนเนื้อไม้ได้ซึ่งตัวมอเตอร์นั้นจะต้องมีกำลังที่เหมาะสมสามารถที่จะใช้ในการหมุนใบเลื่อยได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งานแต่โดยทั่วไปแล้วในท้องตลาดนั้นด้วยสายพานจะมีการใช้มอเตอร์ที่มีกำลังวัตต์ตั้งแต่ 0.5 จนถึง 1.5 แรงม้าซึ่งในการเลือกมาใช้งานนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกมอเตอร์ที่มีกำลังเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานของคุณ

ระยะในการตัด

ระยะในการตัดหมายถึงพื้นที่ระหว่างใบเลื่อยและโครงของเลื่อยสายพานซึ่งจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะตัดชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ได้ โดยในการเลือกซื้อระยะในการตัดนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงระยะที่เหมาะสมกับชิ้นงานของคุณพิจารณาถึงระยะที่เหมาะสมกับชิ้นงานของคุณโดยพิจารณาจากชิ้นงานที่คุณนั้นจะใช้ในการตัดเป็นประจำ 

วัสดุและอุปกรณ์ของตัวโครงเลื่อยสายพาน

เลื่อยสายพานนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการใช้งานวัสดุและอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงทนทานและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะช่วยให้ตัวเลื่อยสายพานนั้นสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีความแข็งแรงทนทานมีอายุการใช้งาน 

ขนาดของใบเลื่อยที่รองรับ

ในการเลือกซื้อเลื่อยสายพานนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกซื้อใบเลื่อยที่มีขนาดที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานของคุณโดยพิจารณาจากความต้องการในการตัดหรือขนาดของชิ้นงานที่คุณต้องการที่จะนำมาจัดอยู่เป็นประจำ 

การใช้งานที่สะดวกและง่ายดาย

มีการออกแบบให้มีการใช้งานที่สะดวกและง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมและการตั้งค่าการใช้งานต่าง  ๆ  การปรับตั้งค่าความเร็วของใบเลื่อยการปรับตั้งค่าความสูงหรือความแน่นความตึงของใบเลื่อยที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการเลื่อยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

มีระดับราคาที่เหมาะสม

คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกซื้อเลื่อยสายพานที่มีระดับราคาที่เหมาะสมตามงบประมาณที่คุณได้ตั้งเอาไว้ไม่ควรเลือกซื้อเลื่อยสายพานที่มีราคาแพงหรือราคาถูกมากจนเกิน 

มีการรับประกันและการบริการหลังการขายที่ดี

การรับประกันและการบริการหลังการขายนั้นเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลื่อยสายพานที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรับประกันจากผู้ขายหรือผู้ผลิตอย่างน้อย 3 ถึง 6 เดือนเพื่อช่วยให้คุณมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งาน